ROT- AVDRAG – ÄNDRADE REGLER I 2016

ROT-AVDRAG

  • Köparen kan dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kronor, oavsett köparens ålder.
  • För att utnyttja maximal skattereduktion för ROT-arbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kronor.

Se en lista över vilka tjänster och arbeten som ger rätt till skattereduktion.

För ytterligare information besök www.skatteverket.se eller ring Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

 
 

                                                                                        Mail: info@9208bygg.se | Telefon: 072-843 32 87
                                                                                             Orgnr: 920812-XXXX| Momsnr: 
920812115301
                                                                                                  © Copyright 2016 9208BYGG